www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 với nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 05-4-2018, tại Hội trường Trung tâm văn hóa huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 (khóa XVI). Đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Trầm Quế Hương, Hường Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Khanh – Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy và gần 150 đại biểu lãnh đạo từ huyện đến cơ sở.

  Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo: sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/HU, ngày 22-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận 49-KL/TU của Tỉnh ủy về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới”

      Tổng kết 10 năm thức hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU, ngày 28-4-2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12-01-1998 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW, ngày 22-7-2009 của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 263-QĐ/TW, ngày 08-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. 

 
                                                                          Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt các nội dung: Kế hoạch 138-KH/TU, Kế hoạch 139-KH/TU, Chương trình 15-CTr/TU của Tỉnh ủy và thông qua dự thảo các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; nội dung Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 109-QĐ/TW, ngày 01-3-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
Sơ kết, tổng kết các nội dung về: kết quả thực hiện Nghị quyết quý I năm 2018; công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,… trong thời gian qua trên địa bàn huyện được các cấp uỷ, chính quyền các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt góp phần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, các hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực và tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện các nội dung này trong thời gian tới.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả khá toàn diện trong quý I năm 2018, đặc biệt là công tác chăm lo các đối tượng chính sách, an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai các nội dung đã nêu tại hội nghị lần này; tập trung xây dựng chương, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả đề án 548 của UBND tỉnh về “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái làng quê, xây dựng huyện Tiên Phước mang đặc trưng Vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2016-2025”, chú trọng tuyên truyền, quảng bá du lịch Tiên Phước.
 
     Tiếp tục xây dựng các mô hình thí điểm về chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác xã; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, xử lý vấn đề mới phát sinh; giải quyết dứt điểm nạn ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; sớm triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thị trấn; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ thôn, khối phố và Đề án 03 của Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện Tiên Phước giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025; đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận trong năm Dân vận chính quyền, ... Chủ động, linh hoạt trong gắn việc thực hiện các nội dung lần này với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị và thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong đó cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện, đồng thời bám sát những nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong Nghị quyết năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.
 
Tại hội nghị lần này, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2013-2017).

Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước