www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội CTĐ Tiên Phước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm

 Nhằm triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (1863 – 2013), 150 năm ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Từ ngày 07- 14/5/2013, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước tổ chức 10 lớp Tập huấnPhòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu cho 300 hộ dân vùng trọng điểm thiên tai và 10 lớp Tập huấn Kỹ năng Sơ cấp cứu cho 200 Tình nguyện viên xung kích Chữ thập đỏ.

       Qua 20 lớp Tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó, tích cực phòng tránh và xây dựng kế hoạch phòng ngừa thích ứng với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư; đồng thời tiếp tục nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho thành viên Đội Tình nguyện viên Xung kích Chữ thập đỏ, để từ đó giảm thiểu các trường hợp gây tổn thương nặng cho nạn nhân trong quá trình sơ cứu. Đây là một trong những hoạt động thuộc Hợp phần Xây dựng năng lực do Chương trình Phát triển vùng Tiên Phước tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện.

 

Tập huấn viên hướng dẫn nhân dân xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu của thôn 3 xã Tiên Cảnh

          Qua đợt tập huấn lần này, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn đã lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (1863 – 2013), 150 năm ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với thông điệp “150 năm hànhđộng vì nhân đạo”. Đây là dịp để cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện ôn lại truyền thống lịch sử của phong trào Chữ thập đỏ để triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn sâu đậm trong các tầng lớp nhân dân về hoạt động của Hội.

 

             Cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai.

          Đồng thời với các hoạt động trên, trong thời gian này Hội Chữ thập đỏ huyện đã tích cực triển khai các phong trào và hoạt động: “Mắt sáng cho người cao tuổi”,“Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ”, Lập kế hoạch “Dự phòng ứng phó thiên tai”, phong trào thi đua “Cả nước chung sưc xây dựng nông thôn mới” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phát động và chỉ đạo.

                                                             Theo Hội CTĐ Tiên Phước