www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội Cựu giáo chức Tiên Kỳ tổ chức gặp mặt nhân Ngày 20/11

Sáng ngày 20.11.2018, Hội Cựu giáo chức Tiên Kỳ (Tiên Phước) tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2018). Có gần 100 đại biểu, hội viên cựu giáo chức thị trên địa thị trấn đến dự. Đến chung vui ngày Nhà giáo Việt Nam còn có đại biểu của Hội cựu giáo chức thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), Hội Cựu giáo chức thị trấn Núi Thành, Hội Cựu giáo chức xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, T.P Đà Nắng đến chung vui.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và hội viên đã ôn lại truyền thống của ngành Giáo dục – Đào tạo qua các thời kỳ. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục Việt Nam, những năm qua, Hội Cựu giáo chức thị trấn đã góp phần không nhỏ và sự nghiệp sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai của huyện nhà.

Hiện nay, Hội Cựu giáo chức thị trấn có hơn 80 hội viên. Đây là những giáo viên, cán bộ công chức công tác trong ngành Giáo dục đã nghỉ hưu. Sau khi trở về sinh hoạt tại cộng đồng dân cư, các hội viên vẫn luôn giữ vững truyền thống của ngành Giáo dục, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thầy giáo Trần Thanh Hải - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tiên Phước đến tặng hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Nhiều thầy cô vẫn tiếp tục tham gia công tác xã hội, đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, tích cực ủng hộ các phong trào nhân đạo từ thiện, đặc biệt là phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương.

Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước