www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hơn 15 nghìn học sinh huyện Tiên Phước dự khai giảng năm học mới

Hơn 15 nghìn học sinh huyện Tiên Phước dự khai giảng năm học mới. Chuẩn bị cho năm học này, Tiên Phước xây mới và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho gần 30 trường; đề xuất mua sắm bổ sung hơn 130 máy tính và hơn 1.000 bộ bàn ghế cho 46 trường với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cũng được quan tâm, UBND huyện đã cho chủ trương tiếp nhận 14 giáo viên ngoài huyện để bổ sung cho những giáo viên nghỉ hưu; bố trí luân chuyển, điều động đội ngũ giáo viên, nhân viên ổn định đảm bảo cho các trường bố trí ngay từ đầu năm học… 

 

Hơn 15 nghìn học sinh huyện Tiên Phước dự khai giảng năm học mới - (Video: Nguyễn Hưng)

                                                                          N.Hưng - P.Hoàng, Báo Quảng Nam