www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Gần 50 tỷ đồng xây dựng đường tránh lũ ở Tiên Phước

Công trình đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ (Tiên Phước) với quốc lộ 40B có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021.

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với quốc lộ 40B. Dự án do UBND huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư. Giai đoạn 2019 - 2021 sẽ xây dựng tuyến đường tránh lũ, kết hợp bố trí, sắp xếp dân cư khu vực vùng trũng thấp đến nơi ở mới không bị ngập lũ; đồng thời từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng thị trấn Tiên Kỳ theo quy hoạch.

Tổng chiều dài tuyến đường hơn 892m; điểm đầu tại km31+481 trên quốc lộ 40B, điểm cuối giao với tuyến tránh nội thị Tiên Kỳ tại km0+295.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh 29 tỷ đồng; ngân sách huyện Tiên Phước bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án.

                                                      Châu Nữ - Báo Quảng Nam