www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ CB-CC-VC

Sáng 8/8/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền huyện. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Đốc -TUV, Bí thư Huyện ủy; Hường Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Nguyễn Chính - Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn và gần 300 người dân trên địa bàn huyện.

Tại diễn đàn, Nhân dân được nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo về thực trạng, tình hình, kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý. Với tinh thần dân chủ, Nhân dân tham gia 14 lượt ý kiến góp ý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền huyện trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch, bồi thường tái định cư, giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công; công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước liên quan đến công dân...Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tinh thần, thái độ, trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. 


Toàn cảnh diễn đàn
 
Sau khi lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đại diện lãnh đạo các phòng ban của huyện đã tiếp thu, trực tiếp giải trình một số nội dung tại diễn đàn. Ghi nhận những góp ý chân thành, tâm huyết và mang tính xây dựng, ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh sẽ phát huy làm tốt những mặt đã đạt được, kiên quyết khắc phục những mặt còn tồn tại, khuyết điểm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc tiếp thu ý kiến Nhân dân đóng góp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ ngày càng tốt hơn để đáp ứng lòng tin của nhân dân.

Người dân tham gia ý kiến tại Diễn đàn
 
Diễn đàn là dịp để phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận, đoàn thể, nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, lãnh đạo các cơ quan trong huyện có thêm thông tin, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Chính quyền với nhân dân.
 
Phát huy kết quả đạt được lần này, trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục tổ chức và chỉ đạo Mặt trận cơ sở tổ chức nhiều diễn đàn hơn để phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.
 
                                                   Theo VP.UBMTTQVN huyện Tiên Phước