www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đại hội Mặt trận xã Tiên Châu lần thứ XI

Sáng 14.12.2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu (Tiên Phước) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã.

 Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân hiến đất đai, cây cối thực hiện giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi của cộng đồng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm vận động “Ngày vì người nghèo” đạt 27 - 31 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ khó khăn đột xuất hơn 77 đối tượng, xây mới 3 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 5 nhà.

Xã Tiên Châu tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Đại hội hiệp thương cử 31 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Mặt trận xã cũng tiếp nhận nguồn vốn của cấp trên hỗ trợ xây dựng 11 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 470 triệu đồng; cùng với các tổ chức chính trị - xã hội giải quyết hơn 115 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, hòa giải thành công hơn 75%.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Văn Cường tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Dịp này, Mặt trận xã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua.

                                                  Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam