www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật tại xã Tiên Cảnh

Tối ngày 13/6/2019, UBND xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật đến với cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Về tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Đỗ Thanh Hòa - Phó trưởng phòng XDPTBVANTQ, Công an tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lê Trường Hiền - Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Quốc Phương - Chủ tịch UBMTTQVN xã cùng với sự tham dự của hơn 300 lượt người là cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Với hình thức đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật như: tuyên truyền miệng lồng ghép các tiết mục văn nghệ sân khấu hóa và tổ chức trò chơi có thưởng " Tìm hiểu pháp luật" , buổi tuyên truyền đã được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của những người tham dự.

 

tcanh66
Buổi tuyên truyền đã tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được tiếp cận các văn bản luật; góp phần hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật cũng như việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, tiến tới xây dựng thành công xã Tiên Cảnh là xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

                               Nguyễn Danh Dự - Sở Tư Pháp Quảng Nam