www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chi bộ Quân sự - Đảng bộ Tiên Châu, Tiên Phước tạo chuyển biến tích cực

Hơn hai năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chi bộ Quân sự - Đảng bộ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước đã có sự chuyển biến về mọi mặt, tạo sức lan tỏa và trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, tự giác chấn chỉnh, phê bình và tự phê bình. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Chi bộ Quân sự đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         Chi bộ Quân sự là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, chủ động nắm bắt tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ để xây dựng đơn vị có tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết nội bộ, an tâm công tác, kịp thời triển khai quán triệt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị lực lượng vũ trang xã nhà.

            Ngay từ đầu năm, Chi bộ đã tham mưu cho Đảng bộ ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực thường xuyên, trực tăng cường. Thường xuyên phối hợp với công an tuần tra theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó xác định, học tập và làm theo tấm gương của Bác phải từ những việc làm cụ thể và thiết thực nhất, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, tạo mối đoàn kết gắn bó giữa đảng viên với đảng viên, giữa đảng viên với quần chúng nhân dân. Chi bộ, Ban chỉ huy Quân sự xã phát huy kết quả năm 2011 và những năm trước ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2012, 2013 có hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, công tác hậu cần, kỹ thuật… Đến nay xã đã giải quyết dứt điểm các hồ sơ thuộc đối tượng theo quyết định số 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra về công tác huấn luyện, giải quyết hồ sơ cho các đối tượng thuộc định số 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ qua kết quả kiểm tra được đánh giá đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ không có sai sót, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiều năm liền là đơn vị xếp thứ 1/15 xã, thị trấn của huyện. 
           Với ý nghĩa ngày càng sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện Chỉ thị 06 và gần 03 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo từ nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức và thực hiện việc làm theo nên trong hai năm qua công tác huấn luyện đạt 100% xếp thứ 2/15 xã, thị trấn, các cuộc thi khác do cơ quan quân sự huyện phát động, tổ chức, các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đến nay cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giao.. Với những bước đi cách làm phù hợp Chi bộ lãnh đạo đạt được những kết quả trên chính là nhận thức việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
           Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chi bộ Quân sự xã Tiên Châu đã cụ thể hóa chủ đề từng năm bằng chương trình làm theo một cách thiết thực trong tập thể cán bộ đảng viên và trong toàn lực lượng vũ trang xã nhà. Hằng năm Ban CHQS xã tham mưu cho chi bộ quân sự, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng trong lực lượng, riêng đối với cán bộ đảng viên trong chi bộ có bản đăng ký nhiệm vụ, bản đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề của từng năm. Quá trình thực hiện được chi bộ thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, những đảng viên trong quá trình thực hiện còn những mặc yếu để kịp thời uốn nắn sửa chữa. Ngay từ đầu năm chi bộ đã đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng, nhận xét đánh gia cán bộ hằng năm.
           Từ kết quả đó, Chi bộ Quân sự xã đã phát động và triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị lực lượng vũ trang xã nhà. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần làm cho Đảng bộ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật này có sự đóng góp không nhỏ của Chi bộ quân sự xã Tiên Châu. Tập thể được Đảng bộ và Đảng ủy Quân sự huyện đánh giá đơn vị xuất sắc nhiều năm liền trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
          Với những kết quả đạt được trong những năm qua cùng với những nhiệm vụ cụ thể mà Chi bộ đã đề ra, hy vọng rằng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Quân sự - Đảng bộ Tiên Châu, huyện Tiên Phước sẽ đạt được hiệu quả cao trong những năm tiếp theo.

                                                     Kim Huệ - Tuyên Giáo Quảng Nam

Hai điểm sáng

Những người lính tiêu biểu  

Chung tay vì bình đẳng giới ở xã Tiên Châu  

Khắc tinh của " ông Tý"