www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chàng trai xã Tiên An khởi nghiệp sáng tạo

Từng bôn ba xứ người tìm kiếm cơ hội làm giàu nhưng không thành công, chàng thanh niên Phan Trọng Lĩnh (ở thôn 6, xã Tiên An, Tiên Phước) trở về quê nhà mạnh dạng xây dựng một trang trại quy mô khá lớn, gầy dựng thành công giống gà lấy thịt bản địa.

Anh cũng là nông dân đầu tiên dám bỏ tiền triệu để mua máy ấp trứng về ấp gà giống, nhờ đó mà cơ nghiệp của anh dần ổn định, làm giàu ngay ở quê nhà. Mời quý vị và các bạn cùng Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo của Truyền hình online Báo Quảng Nam đến thăm mô hình chăn nuôi trên vùng quê Tiên Phước này.

 

Phóng sự khởi nghiệp sáng tạo của Phan Trọng Lĩnh

                              Đoàn Đạo - Văn Công, Báo Quảng Nam