www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cán bộ Hội Nông dân cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng LLCT và NV

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Phước phối hợp Hội Nông dân huyện khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2019. Tham dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Bút – HUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Nguyễn Đình Tứ - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Phước, Phan Văn Sĩ – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 120 học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn huyện.

     Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở sẽ được các báo cáo viên truyền đạt các nội dung của 05 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Một số vấn đề về lý luận, thực tiễn về chế độ XHCN và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt nam, tổ chức Chính trị xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội nông dân ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của tổ chức cơ sở hội.

 
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2019
       Ngoài ra, các học viên còn được thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam, huyện Tiên Phước năm 2018, những định hướng lớn năm 2019. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân và nâng cao kỷ năng công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phat triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
 
Lớp học dành thời gian để thảo luận, trao đổi, giải đáp những kiến nghị thắc mắc của học viên; đồng thời viết bài thu hoạch cuối khóa và đã bế giảng vào ngày 05/4/2019.

 

Nguyễn Minh Xinh - Trưởng Ban TGHU Tiên Phước