www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cà phê với thanh niên khởi nghiệp Tiên Phước

Hưởng ứng tháng thanh niên 2019, nhằm gặp gỡ, động viên và lắng nghe những chia sẻ của đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, sáng ngày 07/3/2019 Huyện đoàn Tiên Phước và Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tiên Phước tổ chức chương trình Café với Thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện. 


 

Buổi trò chuyện có sự tham gia của các vị khách mời: đồng chí Mai Thị Thúy Hồng - Phòng Công nghệ ứng dụng (Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam), đồng chí Phạm Phú Hiển - Chủ nhiệm CLB khởi nghiệp sáng tạo thành phố Tam Kỳ, đại diện lãnh đạo Phòng KT-HT và hơn 45 thanh niên có mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn huyện. 


 

Tại buổi trò chuyện, các đại biểu, thanh niên tham dự chương trình đã làm quen, kết nối và trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung xoay quanh đến vấn đề khởi nghiệp, những khó khăn và bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp hay để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh trên địa bàn huyện và chuẩn bị các điều kiện tiến tới thành lập CLB khởi nghiệp cấp huyện.

                                               Theo Huyện Đoàn Tiên Phước