www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

BHXH huyện Tiên Phước quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tiên Phước là huyện nghèo, có xuất phát điểm thấp, đời sống của phần lớn người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Vì vậy, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, sớm đưa huyện Tiên Phước về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2022; trong đó có chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên (Nghị quyết Đại hội XVI đề ra).

Bên cạnh đó, Chương trình hành động số 22-CTr/HU ngày 04/5/2013 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đặt mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% người dân tham gia BHYT”.

img_0517-bhxhtp.jpg
Lãnh đạo BHXH huyện làm việc với Cấp ủy, chính quyền Xã Tiên Cảnh 

Để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với chính sách BHXH, BHYT; đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua đối với cấp ủy, chính quyền cấp xã; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và có chỉ đạo kịp thời.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, BHXH huyện Tiên Phước luôn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp giữa BHXH huyện với các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn nhằm xác định trách nhiệm, tăng cường xây dựng mối quan hệ trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức trực báo Đại lý thu định kỳ hằng quý; trực tiếp tham gia thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT với các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện; phối hợp với Chi cục Thuế huyện trong công tác mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng; tổ chức các cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân thông qua những buổi họp dân; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giúp cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện nắm bắt kịp thời, qua đó tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với các cấp, các ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình phối hợp cùng với BHXH huyện tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Kết quả, trong 7 tháng đầu năm 2018, BHXH huyện đã phát triển tăng mới được 06 đơn vị SDLĐ với hơn 40 lao động. Số người tham gia BHYT hộ gia đình và hộ gia đình Nông – lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình tăng trên 2.200 người so với cuối năm 2017. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 54,3% kế hoạch, nợ có chiều hướng giảm, số còn phải thu đến cuối tháng 7/2018 là 2,8 tỷ đồng, chủ yếu là số tiền NSNN chậm chuyển trả, tỷ lệ nợ chỉ ở mức 2,96% so với tổng số phải thu, giảm hơn 1,84% so với cùng kỳ năm 2017, không có đơn vị nợ xấu, nợ kéo dài. Số lượt người được giải quyết và hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức là 421 lượt người; trợ cấp BHXH 1 lần là 534 lượt người với số tiền chi trả là 29 tỷ đồng, tăng 5,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; số lượt người đến KCB BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện tăng mạnh, lũy kế từ đầu năm là 59.104 lượt người, tăng 15.495 lượt (35,53%) so với cùng kỳ năm 2017.

img_1942.jpg
BHXH huyện Tiên Phước tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn 1, xã Tiên Lãnh 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, đó là: Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện chưa đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đề ra năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương còn chủ quan, chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch, giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT theo chỉ tiêu kế hoạch do UBND huyện giao; một số Đại lý thu hoạt động chưa hiệu quả; tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt 100%. Quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian qua mất cân đối, trong đó có yếu tố chủ quan như: Bệnh nhân xin chuyển lên tuyến trên quá nhiều; KCB ngoại trú cấp thuốc Vitamin, khoáng chất vượt tỷ lệ cho phép; dùng chế phẩm y học cổ truyền để điều trị bệnh vượt tỷ lệ bình quân chung cả nước (trên 45%),...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên một cách hiệu quả nhất, BHXH huyện xác định bên cạnh việc tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện thì việc đổi mới trong cách làm, cách tiếp cận vấn đề là điều cần thiết, phải giải quyết các vướng mắc ngày từ địa phương, đơn vị, tạo được sự đồng thuận cao từ cơ sở. Từ định hướng đó, thay vì tổ chức diễn đàn hội nghị như trước đây, ngày 08/8/2018, BHXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện đối với các hoạt động liên quan đến công tác BHXH, BHYT.

Theo đó, UBND huyện đã giao cho BHXH huyện chủ trì, thành lập Tổ công tác có các đơn vị liên quan tham gia gồm: Trung tâm y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Bưu điện huyện trực tiếp đến cơ sở để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trường học và Trạm y tế các xã, thị trấn để làm việc, lắng nghe, cùng tháo gỡ khó khăn. Qua hơn một tuần làm việc với cơ sở (từ ngày 14/8 đến 23/8), Tổ công tác đã cùng với từng địa phương, đơn vị cơ bản đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ được trách nhiệm, giải pháp, có sự thống nhất và đồng thuận cao trong việc phối hợp thực hiện, hướng đến mục tiêu chung là thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.

Những định hướng công việc cụ thể cần thực hiện như: UBND các xã tiến hành điều tra, khảo sát nắm chính xác số liệu theo các tiêu chí về tổng số nhân khẩu, số người đi làm ăn xa, đối tượng có hộ khẩu nhưng không cư trú tại địa phương, sinh viên học tập ngoài huyện,… qua đó xác định số người đã có thẻ BHYT, số người chưa tham gia để tập trung tuyên truyền, vận động; đồng thời là cơ sở để tính chính xác tỷ lệ bao phủ BHYT trước 30/9/2018; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Đại lý thu của xã trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; xây dựng quy chế chi thù lao cho Đại lý phù hợp, đúng quy định. Các đơn vị trường học đều quyết tâm tổ chức thực hiện BHYT học sinh đạt tỷ lệ 100% trong năm học 2018-2019.

Những hạn chế trong công tác khám, chữa bệnh BHYT được lãnh đạo Trạm y tế các xã tiếp thu, cam kết khắc phục trong thời gian tới. Những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ như việc ký hợp đồng CSSKBĐ giữa nhà trường với Trạm y tế xã, quy định chung mức khám sức khỏe (KSK) ban đầu cho học sinh trên địa bàn huyện đã được TTYT huyện định hướng và thống nhất ban hành văn bản để các Trạm y tế xã căn cứ thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các trường được trích KPCSSKBĐ và tổ chức KSK cho học sinh được thuận lợi. Bưu điện huyện cam kết hỗ trợ một phần kinh phí đồng thời tăng cường phối hợp với các xã để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự công bằng trong phát triển đối tượng tham gia.

Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới trong cách làm, sự đồng thuận của các cấp, các ngành, hy vọng công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2018 sẽ đạt mục tiêu đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

                               Dương Văn Hùng - Giám Đốc BHXH Tiên Phước