www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy khối cơ quan

Sáng ngày 09-4-2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, huyện Tiên Phước mở lớp bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên Chi bộ, Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Dự khai giảng lớp học có đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng trên 50 học viên là Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên Chi bộ khối cơ quan.

     Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10-4-2018, tại đây các học viên sẽ được nghe đồng chí trưởng, phó các ban xây dựng Đảng Huyện ủy triển khai 6 chuyên đề, gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, Bí thư chi bộ; công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác Đảng của chi ủy và Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường cơ sở; công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương; đảm bảo quyền tự do dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở.

 
                    Quang cảnh  lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh các chuyên đề được phổ biến, quán triệt tại lớp bồi dưỡng lần này là những kiến thức có tính khái quát cao, cơ bản và cần thiết nhằm giúp các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng. Do đó, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí xắp xếp công việc giành thời gian tham gia lớp học đạt kết quả tốt; tăng cường trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị. 

Qua lớp bồi dưỡng lần này nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ để lãnh đạo và xây dựng tổ chức đảng khối cơ quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước