www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư chi bộ thôn, khối phố năm 2018

Sáng ngày 11-6-2018, tại Hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Tiên Phước mở lớp bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ thôn, khối phố. Dự khai mạc có đồng chí Trầm Quế Hương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng trên 100 học viên là bí thư chi bộ thôn, khối phố.

      Tại lớp bồi dưỡng, học viên đã được nghe lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy triển khai các chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ trong giai đoạn hiện nay; công tác phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin về tình hình công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Ngoài ra, tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng tại cơ sở,…

 
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ thôn, khối phố năm 2018
Qua lớp bồi dưỡng lần này giúp các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, khối phố nắm vững quan điểm chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, những kiến thức căn bản về công tác Đảng của bí thư chi bộ, qua đó nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ để lãnh đạo và xây dựng tổ chức đảng khối cơ quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
                                                Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước