www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bầu chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

Ngày 7.3.2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị lần thứ 13 để hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2014 -2019.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Chính - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014- 2019 thay bà Trần Thị Thu Ba chuyển công tác.

 
Ông Nguyễn Chính- sinh ngày 01/01/1969, quê quán xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, từng đảm nhận các chức vụ như: Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thọ, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Theo UBMTTQVN huyện Tiên Phước