www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

TRẦN ANH TUẤN

Năm sinh: 
1994
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
TỔ 9 THÔN 5 XÃ TIÊN CẢNH, HUYỆN TIÊN PHƯỚC,TỈNH QUẢNG NAM
Email: 
anhtuantran9794@gmail.com
Điện thoại: 
0194308153
Nghề nghiệp: 
Nhân viên văn phòng
Nơi công tác: 
128 HỒ NGHINH-ĐÀ NẴNG