www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trương Thanh Hiệp

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Ngọc
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 6 Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
thanhhieppro97@gmail.com
Điện thoại: 
O968.764.723
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Đại học Nông Lâm Huế