www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tôn Quý Long

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
0967895950
Email: 
ton7tin@gmail.com
Điện thoại: 
0967895950
Nghề nghiệp: 
Ca sĩ
Nơi công tác: 
TP . Hồ Chí Minh