www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thái Ngọc Minh

Năm sinh: 
1991
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
Bình Chiểu, Thủ Đức, TPHCM
Email: 
nguyenvananhptc4@gmail.com
Điện thoại: 
0963.815644
Nghề nghiệp: 
Bác sĩ đa khoa
Nơi công tác: 
MEDIC MEDICAL CENTER