www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thị Thu Thảo

Năm sinh: 
1994
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Mỹ -Tiên Phước
Email: 
thaonguyentp9@gmail.com
Điện thoại: 
0914588981
Nghề nghiệp: 
Sinh Viên
Nơi công tác: 
Tp Hồ Chí Minh