www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huỳnh Thị Thu Thủy

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Hiệp
Địa chỉ liên lạc: 
257 Âu Cơ, Đà Nẵng
Email: 
hbl.thuthuy@gmail.com
Điện thoại: 
01626985537
Nghề nghiệp: 
Bán bánh mì
Nơi công tác: 
Quán 7