www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đất & Người Tiên Phước

2014-03-04 20:48
 “Không biết vì lý do gì mà thanh niên xứ Bộng Dầu quê tôi gần 70% không chịu lấy vợ. Bà con hay đùa: thôi thì đổi tên xóm Bộng Dầu thành xóm Đàn ông độc thân...”. Đó là những dòng entry trong blog (nhật ký trên mạng...
2014-03-04 20:47
 Đang là sinh viên trường cao đẳng nghề Hoàng Diệu (Đà Nẵng), Võ Duy Nghĩa đã là chủ một trang trại gà rừng được chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cấp phép chăn nuôi. Chàng sinh viên mê gà đang từng bước khẳng định thương hiệu gà rừng Nhân Nghĩa tại khu vực miền Trung.  
Syndicate content